logoLEUSVELD - Hall
<< terug naar de Homepage

Het Leusveld
Rhienderensestraat 24,
6964 BG Hall.

Jachthuis Leusveld te Brummen


Het Leusveld te Brummen was van oorsprong een boerderij met de bijbehorende landbouwgronden en bossen. De boerderij stond op een andere plaats dan de plek waar het huidige landhuis staat.

De eerste vermelding van het Leusveld die we tot nu toe hebben gevonden dateert van 1685. Op 15 october 1685 wordt het "goetjen" het Leusvelt, gelegen in het kerspel Brummen, buurschap Oeken, door Gerardt Kreijinck de Bele, Adriaen Valck, burgemeesters van de stad Zutphen en overkerkmeesters en Johan van Hasselt en Joost Cremer, kerkmeesters van de Grote Kerk te Zutphen, verkocht aan Johan opten Noorth, burgemeester te Arnhem. Deze verkoop was noodzakelijk om de hoge reparatiekosten van de kerktoren te kunnen betalen.

25 mei 1749 wordt er een lijst of cedulle gemaakt "vervattende de huysen, persoonen etc. van 't Ampt van Brummen Deze lijst vermeldt dat 't Leusvelt wordt bewoond door Garrit Garrits, zijn vrouw, 1 kind tussen de 10 en 15 jaar, en 2 kinderen ouder dan 15 jaar.

De kadastrale atlas van 1832 van de gemeente Brummen vermeldt als eigenaar van het Leusveld te Brummen de heer Jan Jacob van Voorst, Predikant te Amsterdam.

In 1840 wordt Gilles Cantzlaar de eigenaar. Gilles Cantzlaar werd op 4 november 1789 in Breda geboren. Hij vertrok naar de West en huwde in Brits Guyana te Demerary op 27 mei 1832 met Marij Elizabeth Eversdijk Gallup. Hij kwam terug naar Nederland en vestigde zich te Brummen waar een paar van zijn kinderen werden geboren. Gilles stierf in 1857 in Utrecht.

Maar voor hij stierf verkocht hij in 1853 het Leusveld aan Barend van Spreekens.

3 jaar later, in 1856, verkoopt Barend van Spreekens het Leusveld aan Jhr. Mr. J.W.C. van Vrijberghe van Westerschouwen, (1814-1903), geboren te Zierikzee, advocaat te Amsterdam. Deze jonkheer had in 1850 ook al "de Koppelenburg" in Brummen gekocht.

Op 12 mei 1876 verkoopt Jhr. Mr. J.W.C. van Vrijberghe van Westerschouwen het Leusveld aan Jan Hendrik Renier Goethart. Deze vermaakt het Leusveld testamentair aan zijn zoon Jan Willem Christiaan Goethart. Op 5 april 1906 trouwt hij te Leiden met Roline Henriette Damst. Later wordt hij directeur van het Rijksherbarium.

Op 7 juni 1904 komt het Leusveld en de Smalhorst in handen van de familie Nairac voor het bedrag van 36.000,-. Carel Anton Willem Nairac

Carel Anton Willem Nairac werd op 21 augustus 1868 geboren in Barneveld als zoon van de burgemeester van Barneveld, Mr. Carel August Nairac. Zijn moeder was Elisabeth Cornelia, jonkvrouwe van Borssele. Na het overlijden van zijn vader op 5 maart 1883 verhuisde het gezin naar Ede waar de zijn oom, Jonkheer A.W. van Borssele, burgemeester was.
Carel was geen studiehoofd, hij hield meer van paardrijden dan van Latijn en Grieks. Nadat het gezin was verhuisd van Ede naar Lochem vond Carel in 1891 een baan als volontair in de gemeente Laren. Later werd hij daar ambtenaar ter secretarie. Vanaf 1893 solliciteerde hij maar liefst 56 keer naar een burgemeesterspost in Gelderland, maar iedere keer zonder succes!
In 1903 stopte hij als gemeenteambtenaar. Kort daarop overleed zijn oom, de burgemeester van Ede. De erfenis en de titel "Ambachtsvrouwe van Borssele" vielen toe aan zijn moeder. Carel werd aangesteld om het familiefortuin mede te gaan beheren. In 1904 wordt daarop het Leusveld aangekocht. In 1906 wordt dit door aankopen van grond aanzienlijk uitgebreid.1910 - 1911 C. A. W. Nairac laat op het terrein een jachthuis bouwen naar een ontwerp van de Apeldoornse architect J.A. Heuvelink (1879-1949). Alhoewel niet bedoeld voor permanente bewoning diende het huis toch de nodige faciliteiten te bieden aan gasten tijdens jachtpartijen. In het bordes worden de wapens van de families Nairac en Van Borssele aangebracht.
Het kleine arbeidershuisje dat er nog stond (bewoond door de familie Bouwhuis) werd afgebroken.
C.A.W. Nairac heeft slechts kort zelf op het Leusveld gewoond, en wel van 28 december 1916 tot 7 maart 1917. Toen vertrok hij weer naar zijn oude woonplaats Lochem.
(Carel Anton Willem Nairac, Ambachtsheer van Borssele, overleed op 19 juli 1937 en werd begraven te Barneveld.)

9 juni 1921 Via een openbare verkoop in hotel Kromhout te Brummen wordt het Leusveld voor 100.000 verkocht aan Gerard Eli Beker, notariszoon uit Steenderen en opgeleid tot bosbouwer. Gerard Beker trouwt op 18 mei 1922 met Derkje Hendrika Schoonman (Rie) en het stel neemt hun intrek op het Leusveld. Zij krijgen er drie dochters. Op 9 mei 1952 overlijdt Gerard Beker.

24 juli 1956 Rie Beker verkoopt het Leusveld, inmiddels 80 HA voor 285.000 aan de levensverzekeringmaatschappij RVS uit Rotterdam onder het beding dat ze er nog 6 jaar mag blijven wonen. De aankoop geschiedt door Baron van der Feltz met het oogmerk er een jachthuis van te maken voor hem en zijn vrienden.

maart 1962 Rie Beker vertrekt. RVS "verandert" het jachthuis. De salon wordt veranderd in een garage en daartoe wordt ook een deel van de veranda gesloopt. De prachtige trap in het imposante trappenhuis wordt er ook uitgebroken. De mooie schoorsteenmantels worden onzichtbaar gemaakt door houten betimmeringen

25 februari 1971 Het Leusveld wordt met overheidssteun aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Ruim 138 HA voor een bedrag van 956.523,75. Natuurmonumenten vraagt een sloopvergunning aan voor het gebouw. Gelukkig echter wordt deze geweigerd.

Het jachthuis zelf wordt in 1973 verpacht aan de kunstschilder Henk Peeters, die het in oude luister heeft gerestaureerd. Mede ten behoeve van alle buurtbewoners en passanten draait hij eens per 6 dagen de oude klok op, zodat het Leusveld ook in dat opzicht bij de tijd blijft.

De familie Peeters biedt de gelegenheid om in het gastenverblijf te logeren. Kijk daarvoor maar eens bij Leusveld-Gastenverblijf